Ariton je vysoce specializovaná poradenská a implementační společnost se zaměřením na oblast bankovní regulace, regulace finančního trhu a souvisejícího regulatorního výkaznictví, a to jak na národní úrovni, tak především i na celoevropské úrovni. Díky své rozsáhlé expertní znalosti vystupuje společnost Ariton ve vztahu ke svým klientům jako dlouhodobý metodický a technický partner, který téměř kompletně přebírá zodpovědnost za metodické a technické aspekty při naplňování požadavků regulace a souvisejícího regulatorního výkaznictví.

BRUSSELS

PRAGUE

BRATISLAVA

Basel III

ČNB

EBA

LCR

NSFR

IAS

LR 

IFRS

© 2019 Ariton s.r.o.      

tel.: +420 724 296 322

email: office@ariton.cz