top of page

BRUSSELS

PRAGUE

BRATISLAVA

O společnosti

Regulatorní reporting, Regulatorní výkaznictví, Petr Číž

Petr Číž

zakladatel společnosti

„ARITON je mladá, dynamická a vysoce specializovaná společnost, která nastavuje nový standard při poskytování služeb a řešení v oblasti bankovní regulace, regulace finančního trhu a souvisejícího regulatorního výkaznictví. Díky naší hluboké expertní znalosti zkombinované s prvotřídním technickým řešením jsme schopni za naše klienty převzít zodpovědnost při naplňování požadavků regulace a souvisejícího výkaznictví a poskytovat tak našim klientům služby na hranici kompletního outsourcingu. Tento přístup přináší našim klientům jasné efekty: jsou schopni značně snížit náklady a uvolnit své interní kapacity, a díky tomu se zaměřit na svůj „core business"."

"Díky této strategii se nám podařilo značně rozšířit a upevnit naše postavení na trhu. Tuto skutečnost dokládá rostoucí počet klientů a naše mezinárodní expanze."

"Základním kamenem úspěchu společnosti Ariton jsou naši lidé. Náš tým se skládá z odborníků s naprosto jedinečnými znalostmi a zkušenostmi napříč několika obory (bankovní regulace, právní poradenství, účetní metodika, zpracování velkých objemů dat (big data), business inteligence, návrh architektury IT systémů, agile metodiky, řízení a správa IT systémů,…), díky kterým je náš tým schopen generovat unikátní synergické efekty a značnou přidanou hodnotu pro naše klienty."

>15 let

zkušeností

>20
klientů

4
segmenty

bottom of page