top of page

BRUSSELS

PRAGUE

BRATISLAVA

Odborné Poradenství

Společnost Ariton kontinuálně monitoruje a detailně analyzuje veškeré změny v oblasti bankovní regulace a dohledu nad finančním trhem, včetně sledování změn v účetních standardech (IAS / IFRS), a to jak na celoevropské úrovni (EBA, ESMA), tak i na národní úrovni (Česká národní banka / Národní banka Slovenska). Díky tomuto přístupu může svým klientům nabídnout vysoce odborné metodické poradenství a know-how, které - mimo jiné - pokrývá následující oblasti regulace a souvisejícího regulatorního výkaznictví:

  • Kapitálová přiměřenost (Basel IV, CRR2 / CRD V, COREP, IFR / IFD),

  • Likvidita a dodatečné monitorovací nástroje, stabilní financování (LCR, ALMM, NSFR)

  • Finanční výkaznictví (FINREP)účetní standardy (IAS / IFRS)

  • Implementace IFRS 9 a související nové výkaznictví FINREP

  • MiFID I, nový regulatorní reporting podle MiFID II & MiFIR

  • AnaCredit, CRÚ, RBUZ

  • Centrální evidence účtů (CEÚ)

  • Pákový poměr (LR), velké expozice (LE)

  • Zatížená aktiva, nevýkonné expozice a expozice s úlevou

Regulatorní výkaznictví

Společnost Ariton pro své klienty - z řad bank, obchodníků s cennými papíry a spořitelních družstev - zajišťuje kompletní a kontinuální automatizaci regulatorního výkaznictví, a to na základě svého vlastního softwarovém řešení – systému FinLink. Společnost Ariton se při poskytování těchto služeb často pohybuje na hranici kompletního outsourcingu (tzn. téměř kompletně přebírá související metodickou a technickou zodpovědnost), kdy sleduje související změny v legislativním rámci a ve vykazovacích povinnostech, pomáhá klientům pochopit a vyhodnotit dopady těchto změn, a zároveň zajišťuje včasné promítnutí změn do dodaného řešení pro automatizaci výkaznictví. Vzhledem k dokonalé znalosti prostředí svých klientů (tzn. procesů, metodických postupů, systémů a dat) nabízí/půjčuje společnost Ariton klientům své experty, aby v případě potřeby řešili zpracování výkaznictví za klienta.

Regulatorní výkaznictví

FinLink

Řízení rizik a interní výkaznictví

Řízení rizik a interní výkaznictví

Služby a řešení společnosti Ariton nejsou omezeny jen na oblast regulace a regulatorního výkaznictví. Jako součást své práce společnost Ariton svým klientům pomáhá navrhovat, vytvářet a udržovat konzistentní datové zdroje, které lze díky své obecnosti a širokému záběru napříč celou institucí využít k pokrytí libovolných informačních potřeb klientů. Společnost Ariton tak mimo jiné pro své klienty zajišťuje automatizované zpracování konsolidovaného výkaznictví a výkaznictví vůči mateřské společnosti, ale i kompletní a automatizované zpracování účetní závěrky. Služby a řešení společnosti však klienti společnosti Ariton využívají i při řízení rizik a řízení kapitálové přiměřenosti, tvorbě interních směrnic a metodických postupů, nebo i zpracování účetnictví.

bottom of page